rgb

  1. PVS

    Hướng dẫn Tìm hiểu tầm quan trọng của màu sắc trong thiết kế

    Tìm hiểu tầm quan trọng của màu sắc trong thiết kế Màu sắc là một phần trong cuộc sống của chúng ta và đối với một người thiết kế thì màu sắc vô cùng quan trọng. Một sản phẩm đẹp là sự phối hợp hoàn hảo của bố cục và màu sắc. Do đó, màu sắc phù hợp sẽ làm cho thiết kế trở nên sinh động, bắt mắt...
  2. PVS

    Hướng dẫn Mã RGB bảng màu mặc định của Xenforo

    Mã RGB bảng màu mặc định của Xenforo Mã RGB của style mặc định XF, sử dụng điều này như một tài liệu tham khảo khi tinh chỉnh màu sắc của trang web XF.
Top Bottom