robots

 1. PVS

  Addon 2x Robots - Ngăn Robot index trên XenForo 2 2.6

  Robots - Ngăn Robot index trên XenForo 2 2.6 Không cho phép robot lập chỉ mục trang web của bạn trừ khi được cho phép rõ ràng. Tính năng: Tất cả phrase đều bắt đầu bằng robots_ để thuận tiện cho bạn. User group permissions: Thông thường chỉ có user group Administrative được đặt là 'Yes'...
 2. PVS

  Addon 2x Remove Guests And Robots from Online List - Loại bỏ khách và robot khỏi danh sách trực tuyến XF2

  Remove Guests And Robots from Online List - Loại bỏ khách và robot khỏi danh sách trực tuyến XF2 2.0.1 Addon đơn giản này sẽ loại bỏ khách và robot khỏi danh sách trực tuyến. Nó loại bỏ các tab và số liệu thống kê trong widget. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 3. PVS

  Addon 2x Robots - Ngăn Robot index trên XenForo 2

  Robots - Ngăn Robot index trên XenForo 2 2.3 Không cho phép robot lập chỉ mục trang web của bạn trừ khi được cho phép rõ ràng. User group permissions: Thông thường chỉ có user group Administrative được đặt là 'Yes' để xem liên kết Robots trong menu tab khách truy cập. Sửa đổi cơ...
Top Bottom