robots.txt

  1. Phucnguyentvp

    Help Không truy cập được file robots.txt

    Em mới làm cái forum về du lịch để quảng cáo . vấn đề em đang gặp ở đây đó là : vào các file như robots.txt cũng không được báo là lỗi thậm chí vào các file https://idulich.com.vn/forum/admin.php cũng báo lỗi. mỗi lần vào phải vào thành viên rồi sửa thì mới vào được công cụ quản lý admin cp...
  2. PVS

    Hướng dẫn Hướng dẫn tạo và sử dụng tập tin Robots.txt

    Hướng dẫn tạo và sử dụng tập tin Robots.txt Tập tin Robots.txt được sử dụng để hướng dẫn công cụ tìm kiếm tự động đến những trang nào mà bạn muốn nó tìm kiếm và sau đó thì index trang đó. Hầu hết trang web nào cũng có những thư mục và files không cần đến robot của công cụ tìm kiếm ghé thăm. Do...
Top Bottom