romanian

 1. PVS

  Language XenForo Romanian - Bản dịch tiếng Rumani cho XenForo

  XenForo Romanian - Bản dịch tiếng Rumani cho XenForo 1.5.21 Đây là bản dịch tiếng Rumani cho XenForo. Cài đặt tệp ngôn ngữ Rumani Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp. Vào ACP > Languages để import tệp ngôn ngữ .xml Chúc các bạn thành công. Nguồn...
 2. PVS

  Language 2x XenForo Romanian - Bản dịch tiếng Rumani cho XenForo 2

  XenForo Romanian - Bản dịch tiếng Rumani cho XenForo 2 2.0.7 Đây là gói ngôn ngữ cho XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Rumani. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 3. PVS

  Language Romanian for XenForo - Bản dịch tiếng Rumani cho XenForo

  Romanian for XenForo - Bản dịch tiếng Rumani cho XenForo 1.4.10 Đây là bản dịch tiếng Rumani cho XenForo. Cài đặt tệp ngôn ngữ Rumani Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp. Vào ACP > Languages để import tệp ngôn ngữ .xml Chúc các bạn thành công. Nguồn...
 4. PVS

  Language Romanian translation for Soccer Betting Game - Bản dịch tiếng Rumani cho Soccer Betting Game

  Romanian translation for Soccer Betting Game - Bản dịch tiếng Rumani cho Soccer Betting Game 1.0.9 Beta 18 Đây là bản dịch tiếng Rumani cho add-on Soccer Betting Game. Cài đặt tệp ngôn ngữ Rumani Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp. Vào ACP > Languages để...
Top Bottom