rotate

 1. PVS

  Addon 2x Rotate - Xoay ảnh cho XenForo 2 1.8

  Rotate - Xoay ảnh cho XenForo 2 1.8 Dễ dàng xoay bất kỳ hình ảnh đính kèm trong một bài. Hình ảnh đính kèm đôi khi được tải lên theo hướng không chính xác, cho đến bây giờ điều này rất khó khắc phục. Bây giờ bạn có thể chỉ cần nhấp vào liên kết Rotate bên dưới bài viết và nhanh chóng xoay bất...
 2. PVS

  Addon 2x Rotate - Xoay ảnh cho XenForo 2 1.7

  Rotate - Xoay ảnh cho XenForo 2 1.7 Dễ dàng xoay bất kỳ hình ảnh đính kèm trong một bài. Hình ảnh đính kèm đôi khi được tải lên theo hướng không chính xác, cho đến bây giờ điều này rất khó khắc phục. Bây giờ bạn có thể chỉ cần nhấp vào liên kết Rotate bên dưới bài viết và nhanh chóng xoay bất...
 3. PVS

  Addon 2x Rotate - Xoay ảnh cho XenForo 2 1.6

  Rotate - Xoay ảnh cho XenForo 2 1.6 Dễ dàng xoay bất kỳ hình ảnh đính kèm trong một bài. Hình ảnh đính kèm đôi khi được tải lên theo hướng không chính xác, cho đến bây giờ điều này rất khó khắc phục. Bây giờ bạn có thể chỉ cần nhấp vào liên kết Rotate bên dưới bài viết và nhanh chóng xoay bất...
 4. PVS

  Addon 2x Rotate - Xoay ảnh cho XenForo 2 1.5

  Rotate - Xoay ảnh cho XenForo 2 1.5 Dễ dàng xoay bất kỳ hình ảnh đính kèm trong một bài. Hình ảnh đính kèm đôi khi được tải lên theo hướng không chính xác, cho đến bây giờ điều này rất khó khắc phục. Bây giờ bạn có thể chỉ cần nhấp vào liên kết Rotate bên dưới bài viết và nhanh chóng xoay bất...
 5. PVS

  Addon 2x Rotate - Xoay ảnh cho XenForo 2

  Rotate - Xoay ảnh cho XenForo 2 1.2 Dễ dàng xoay bất kỳ hình ảnh đính kèm trong một bài. Hình ảnh đính kèm đôi khi được tải lên theo hướng không chính xác, cho đến bây giờ điều này rất khó khắc phục. Bây giờ bạn có thể chỉ cần nhấp vào liên kết Rotate bên dưới bài viết và nhanh chóng xoay bất...
 6. PVS

  Hướng dẫn Rotating Avatars - Xoay tròn ảnh đại diện

  Rotating Avatars - Xoay tròn ảnh đại diện Đây là một tiện ích dễ dàng để làm avatar của bạn xoay khi bạn di chuột qua nó. Chỉ cần vào EXTRA.css và thêm những điều sau đây /* avatars rotating effect */ .avatar:hover, .avatar img:hover, .img.s:hover{ -moz-transition: all 0.5s ease-in-out...
Top Bottom