rss feed

 1. PVS

  Addon 2x RSS feed - Widget nguồn cấp dữ liệu RSS cho XenForo 2 3.1

  RSS feed - Widget nguồn cấp dữ liệu RSS cho XenForo 2 3.1 Thêm widget nguồn cấp dữ liệu RSS. Dễ dàng hiển thị nguồn cấp RSS từ các trang web khác hoặc diễn đàn của riêng bạn. Trang tùy chọn: Chuyển đến trang tùy chọn và nhập Title và URL. Quyền của nhóm người dùng: Thông thường, bạn đặt...
 2. PVS

  Addon 2x RSS feed - Widget nguồn cấp dữ liệu RSS cho XenForo 2 3.0

  RSS feed - Widget nguồn cấp dữ liệu RSS cho XenForo 2 3.0 Thêm widget nguồn cấp dữ liệu RSS. Dễ dàng hiển thị nguồn cấp RSS từ các trang web khác hoặc diễn đàn của riêng bạn. Trang tùy chọn: Chuyển đến trang tùy chọn và nhập Title và URL. Quyền của nhóm người dùng: Thông thường, bạn đặt...
 3. PVS

  Addon 2x [OzzModz] RSS Feed Filter - Bộ lọc nguồn cấp dữ liệu RSS cho XenForo 2 2.0.6

  [OzzModz] RSS Feed Filter - Bộ lọc nguồn cấp dữ liệu RSS cho XenForo 2 2.0.6 Một add-on đơn giản để lọc nguồn cấp dữ liệu RSS của bạn. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 4. PVS

  Addon 2x RSS feed - Widget nguồn cấp dữ liệu RSS cho XenForo 2 2.9

  RSS feed - Widget nguồn cấp dữ liệu RSS cho XenForo 2 2.9 Thêm widget nguồn cấp dữ liệu RSS. Dễ dàng hiển thị nguồn cấp RSS từ các trang web khác hoặc diễn đàn của riêng bạn. Trang tùy chọn: Chuyển đến trang tùy chọn và nhập Title và URL. Quyền của nhóm người dùng: Thông thường, bạn đặt...
 5. PVS

  Addon 2x RSS feed - Widget nguồn cấp dữ liệu RSS cho XenForo 2 2.8

  RSS feed - Widget nguồn cấp dữ liệu RSS cho XenForo 2 2.8 Thêm widget nguồn cấp dữ liệu RSS. Dễ dàng hiển thị nguồn cấp RSS từ các trang web khác hoặc diễn đàn của riêng bạn. Trang tùy chọn: Chuyển đến trang tùy chọn và nhập Title và URL. Quyền của nhóm người dùng: Thông thường, bạn đặt...
 6. PVS

  Addon 2x RSS feed - Widget nguồn cấp dữ liệu RSS cho XenForo 2

  RSS feed - Widget nguồn cấp dữ liệu RSS cho XenForo 2 2.6 Thêm widget nguồn cấp dữ liệu RSS. Dễ dàng hiển thị nguồn cấp RSS từ các trang web khác hoặc diễn đàn của riêng bạn. Thiết lập Widget: Để thêm widget nguồn cấp RSS trong sidebar, hãy làm như sau: Admin Control Panel -> Appearance...
 7. PVS

  Addon 2x RSS Feed Filter - Bộ lọc nguồn cấp dữ liệu RSS cho XenForo 2

  RSS Feed Filter - Bộ lọc nguồn cấp dữ liệu RSS cho XenForo 2 2.0.5 Một add-on đơn giản để lọc nguồn cấp dữ liệu RSS của bạn. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 8. PVS

  Addon Category RSS Feed - RSS Feed cho các chuyên mục

  Category RSS Feed - RSS Feed cho các chuyên mục 1.1.0 Đây là addon đơn giản tạo rss cho Category. Liên kết rss cho Category: http://domain.com/categories/your_category/index.rss Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom