ruby on rails

  1. PVS

    Tuyển dụng Ruby Developer

    Ruby Developer KHU VỰC: HÀ NỘI CẤP BẬC: Nhân viên KỸ NĂNG: Rspec, Ruby, Ruby On Rails NGÔN NGỮ TRÌNH BÀY HỒ SƠ: Bất kỳ MỨC LƯƠNG: Thương lượng MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tôn chỉ của team ROR: • DRY, DRY everywhere! • Viết code cho đồng bọn chứ không phải server • Tạo điều kiện cho PM được về nhà đúng giờ...
Top Bottom