runner

 1. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Job Runner Manager - Quản lý trình chạy Job cho XenForo 2.2 2.0.1

  [OzzModz] Job Runner Manager - Quản lý trình chạy Job cho XenForo 2.2 2.0.1 Cho phép xem danh sách các công việc hiện đang chạy và quản lý chúng Yêu cầu: XenForo 2.2.0+ Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 2. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Job Runner Manager - Quản lý trình chạy Job cho XenForo 2.2 2.0.0

  [OzzModz] Job Runner Manager - Quản lý trình chạy Job cho XenForo 2.2 2.0.0 Cho phép xem danh sách các công việc hiện đang chạy và quản lý chúng Yêu cầu: XenForo 2.2.0+ Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 3. PVS

  Addon 2x CLI Job Runner - Trình chạy công việc CLI cho XenForo 2.2 2.1.0

  CLI Job Runner - Trình chạy công việc CLI cho XenForo 2.2 2.1.0 Addon XenForo 2.2 này triển khai trình chạy công việc được kích hoạt CLI nâng cao để sử dụng với Unix cron để thay thế cho lệnh xf:run-jobs tích hợp được giới thiệu trong XF 2.2 Lệnh này được gọi là hg:run-jobs và thực hiện tương...
 4. PVS

  Addon 2x CLI Job Runner for XF 2.2 - Trình chạy công việc CLI cho XenForo 2.2

  CLI Job Runner for XF 2.2 - Trình chạy công việc CLI cho XenForo 2.2 2.0.0 Addon XenForo 2.2 này triển khai trình chạy công việc được kích hoạt CLI nâng cao để sử dụng với Unix cron để thay thế cho lệnh xf:run-jobs tích hợp được giới thiệu trong XF 2.2 Lệnh này được gọi là hg:run-jobs và thực...
Top Bottom