rut gon link kiem tien xenforo

  1. vnxbug

    Addon MegaURL - Hệ thống rút gọn link kiếm tiền tự động cho Xenforo

    Như tiêu đề, đây là Addon hỗ trợ rút gọn link tự động để kiếm tiền của hệ thống rút gọn megaurl.in (2.6USD/1000views của Việt Nam) MegaURL - Hệ hống rút gọn link kiếm tiền cho Xenforo v 1.0 này sẽ hỗ trợ : Tạo trang download file đính kèm như sinhvienit hoặc vnxf có hỗ trợ quảng cáo 2 bên...
Top Bottom