saltlux inc. representative office in hanoi

  1. PVS

    Tuyển dụng Senior Javaweb Developer / Lập Trình Viên Javaweb ( Salary Up to $1500 )

    Senior Javaweb Developer / Lập Trình Viên Javaweb ( Salary Up to $1500 ) KHU VỰC: HÀ NỘI CÔNG TY: SALTLUX INC. REPRESENTATIVE OFFICE IN HANOI CẤP BẬC: Nhân viên KỸ NĂNG: Angular5.x., Jquery, Java NGÔN NGỮ TRÌNH BÀY HỒ SƠ: Bất kỳ MỨC LƯƠNG: Từ Thương lượng MÔ TẢ CÔNG VIỆC • Phát triển các ứng...
Top Bottom