sao luu

 1. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Post Message Replace From Backup - Tin nhắn bài viết thay thế từ bản sao lưu cho XenForo 2.2 2.0.0.1

  [OzzModz] Post Message Replace From Backup - Tin nhắn bài viết thay thế từ bản sao lưu cho XenForo 2.2 2.0.0.1 Thêm công cụ rebuild cho phép khôi phục tin nhắn bài viết từ bảng sao lưu. Hữu ích trong trường hợp thay thế văn bản hàng loạt không thành công. Yêu cầu: XF 2.2 Lệnh CLI...
 2. PVS

  Addon 2x XF2 [8WR] Database Backup - Sao lưu cơ sở dữ liệu cho XenForo 2 2.1.0.7

  XF2 [8WR] Database Backup - Sao lưu cơ sở dữ liệu cho XenForo 2 2.1.0.7 Addon này sẽ chạy một bản sao lưu dự kiến của cơ sở dữ liệu XenForo của bạn. Trước khi bạn sử dụng addon này, bạn phải biết một vài yêu cầu. Addon này sử dụng lệnh exec của PHP để chạy lệnh mysqldump của MySQL. Nếu bạn...
 3. PVS

  Addon 2x XF2 [8WR] Database Backup - Sao lưu cơ sở dữ liệu cho XenForo 2

  XF2 [8WR] Database Backup - Sao lưu cơ sở dữ liệu cho XenForo 2 2.1.0.3 Addon này sẽ chạy một bản sao lưu dự kiến của cơ sở dữ liệu XenForo của bạn. Trước khi bạn sử dụng addon này, bạn phải biết một vài yêu cầu. Addon này sử dụng lệnh exec của PHP để chạy lệnh mysqldump của MySQL. Nếu bạn...
 4. PVS

  BackWPUp - Plugin hỗ trợ backup tự động cho WordPress

  BackWPUp - Plugin hỗ trợ backup tự động cho WordPress BackWPUp là một plugin miễn phí hỗ trợ tự động sao lưu dữ liệu website WordPress thông dụng nhất hiện nay, với số lượng download mỗi ngày gần 2000 lượt. Sở dĩ plugin này được nhiều người sử dụng như vậy là bởi vì nó vừa dễ sử dụng, tốn ít...
 5. PVS

  Addon 2x Sypex Dumper - Tích hợp trình sao lưu vào XenForo 2

  Sypex Dumper - Tích hợp trình sao lưu vào XenForo 2 1.0.0 Beta 4 Tích hợp Sypex Dumper 2 vào trong XenForo. File nén cũng có gói ngôn ngữ của Ucraina và Nga. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 6. PVS

  Hướng dẫn Sử dụng Mover.io để sao lưu website của bạn lên mây

  Sử dụng Mover.io để sao lưu website của bạn lên mây Backup là một thuật ngữ rất phổ biến. Chẳng may một ngày đẹp trời nào đó, server của bạn bị chuột vào phá làm cháy ra tro. Vậy thì dữ liệu của chúng ta đi lên đường hết. Do đó, bạn cần phải thường xuyên backup dữ liệu và lưu trữ nó. Bạn có thể...
Top Bottom