schedule

 1. PVS

  Addon 2x [tl] Schedule Content for XF 2.x - Lên lịch nội dung cho XenForo 2 2.2.0

  [tl] Schedule Content for XF 2.x - Lên lịch nội dung cho XenForo 2 2.2.0 Add-on này cho phép người dùng có thể đặt bài đăng theo lịch trình. Khi một chủ đề được lên lịch, hiển thị chỉ cho admin, mod và chủ sở hữu chủ đề có thể xem - Admin hoặc Mod (những người được set quyền) có thể ngừng lên...
 2. PVS

  Addon 2x Schedule thread - Lên lịch chủ đề cho XenForo 2 1.0

  Schedule thread - Lên lịch chủ đề cho XenForo 2 1.0 Lên lịch chủ đề để đăng trong tương lai lên diễn đàn cụ thể. Add-on này cho phép quản trị viên chuẩn bị một chủ đề trước thời hạn và tự động xuất bản nó vào một thời gian trong tương lai. Chủ đề sẽ được tạo trong một diễn đàn riêng tư và...
 3. PVS

  Addon 2x [tl] Schedule Content for XF 2.x - Lên lịch nội dung cho XenForo 2 2.0.9

  [tl] Schedule Content for XF 2.x - Lên lịch nội dung cho XenForo 2 2.0.9 Add-on này cho phép người dùng có thể đặt bài đăng theo lịch trình. Khi một chủ đề được lên lịch, hiển thị chỉ cho admin, mod và chủ sở hữu chủ đề có thể xem - Admin hoặc Mod (những người được set quyền) có thể ngừng lên...
 4. PVS

  Addon 2x [tl] Schedule Content for XF 2.x - Lên lịch nội dung cho XenForo 2 2.0.7

  [tl] Schedule Content for XF 2.x - Lên lịch nội dung cho XenForo 2 2.0.7 Add-on này cho phép người dùng có thể thiết lập bài viết theo lịch trình. Khi một chủ đề được lên lịch, điều này chỉ hiển thị cho admin, mod và chủ sở hữu chủ đề có thể xem - Admin hoặc Mod (người được set quyền) có thể...
 5. PVS

  Addon 2x [tl] Schedule Content for XF 2.x - Lên lịch nội dung cho XenForo 2

  [tl] Schedule Content for XF 2.x - Lên lịch nội dung cho XenForo 2 1.0.9 Add-on này cho phép người dùng có thể thiết lập bài viết theo lịch trình. Khi một chủ đề được lên lịch, điều này chỉ hiển thị cho admin, mod và chủ sở hữu chủ đề có thể xem - Admin hoặc Mod (người được set quyền) có thể...
 6. PVS

  Addon Schedule Post/Thread - Lên lịch bài viết/chủ đề

  Schedule Post/Thread - Lên lịch bài viết/chủ đề 1.0.3 Bạn đang quản lý tất cả các nội dung sẽ được đăng trên trang web trong tháng tới và tiếc là bạn không thể làm điều đó trong thời gian đó? Add-on này sẽ giúp bạn thoát khỏi tình huống đó. Bằng một bước rất đơn giản, bạn có thể thiết lập thời...
 7. PVS

  Addon Schedule Conversation - Lên lịch cuộc trò chuyện

  Schedule Conversation - Lên lịch cuộc trò chuyện 1.0.0 Add-on này cho phép người dùng lập lịch cuộc trò chuyện và gửi đến người nhận đúng giờ bạn muốn. Nó phù hợp với người bận rộn và họ có thể ở đúng thời điểm để thông báo cho người khác về bất kỳ thay đổi nào trong công việc/cuộc sống của họ...
 8. PVS

  Addon Schedule Content - Lên lịch nội dung (Bản gốc: Scheduled Post)

  Schedule Content - Lên lịch nội dung (Bản gốc: Scheduled Post) 2.0.8 Mô tả: Addon này cho phép người sử dụng có thể thiết lập bài viết theo lịch trình. Khi một chủ đề được lên lịch thì chỉ hiển thị cho admin, mod và chủ sở hữu của chủ đề có thể xem :) - Admin hoặc Mod (những người có quyền thực...
Top Bottom