section

 1. PVS

  Other 2x Adding Social Media Icons to the Headar Section - Thêm các biểu tượng Social vào Header XenForo 2

  Adding Social Media Icons to the Headar Section - Thêm các biểu tượng Social vào Header XenForo 2 Thêm code sau vào extra.less: .social-network { font-size: 0; line-height: 0; letter-spacing: -4px; padding: 10px 0; text-align: center; li { display: inline-block...
 2. PVS

  Tutorial 2x Adding Social Media Icons to the Header Section - Thêm biểu tượng mạng xã hội vào Header XenForo 2

  Adding Social Media Icons to the Header Section - Thêm biểu tượng mạng xã hội vào Header XenForo 2 Bài viết này sẽ hướng dẫn cách thêm biểu tượng mạng xã hội vào Header của XenForo. Cách làm như sau: Thêm code sau vào extra.less .social-network { font-size: 0; line-height: 0...
 3. PVS

  Addon 2x Welcome Section - Thêm phần chào mừng cho XenForo 2

  Welcome Section - Thêm phần chào mừng cho XenForo 2 1.1.1 Cho phép bạn thêm phần chào mừng trên trang chủ diễn đàn. Tính năng Có thể thay đổi tin nhắn và mô tả của phần chào mừng. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 4. PVS

  Addon 2x Collapsible Sections - Thu gọn các phần trong XenForo 2

  Collapsible Sections - Thu gọn các phần trong XenForo 2 1.0.0 Các phiên bản XF tương thích là 2.1+ Add-on này sẽ không hỗ trợ các style bên thứ 3. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom