selector

 1. PVS

  Addon 2x [FF] StopForumSpam Flag Selector - Bộ chọn cờ StopForumSpam cho XenForo 2.2 1.0.2

  [FF] StopForumSpam Flag Selector - Bộ chọn cờ StopForumSpam cho XenForo 2.2 1.0.2 XenForo kiểm tra Tên người dùng, Email và địa chỉ IP dựa trên cơ sở dữ liệu SFS. Điều này không lý tưởng vì (IMHO) tên người dùng không thực sự độc đáo. Add-on này cho phép bạn chọn cờ nào được sử dụng để kiểm...
 2. PVS

  Addon 2x [FF] StopForumSpam Flag Selector - Bộ chọn cờ StopForumSpam cho XenForo 2.2 1.0.1

  [FF] StopForumSpam Flag Selector - Bộ chọn cờ StopForumSpam cho XenForo 2.2 1.0.1 XenForo kiểm tra Tên người dùng, Email và địa chỉ IP dựa trên cơ sở dữ liệu SFS. Điều này không lý tưởng vì (IMHO) tên người dùng không thực sự độc đáo. Add-on này cho phép bạn chọn cờ nào được sử dụng để kiểm...
 3. PVS

  Hướng dẫn Giới thiệu và tìm hiểu Attribute Selectors, Custom Selectors trong jQuery

  Giới thiệu và tìm hiểu Attribute Selectors, Custom Selectors trong jQuery Bài viết này sẽ giới thiệu cách chọn phần tử theo thuộc tính và dựa theo các tùy chọn về vị trí của phần tử. Attribute Selectors Has Attribute: [foo] Chọn các phần tử có thuộc tính là foo Attribute Value Equals...
 4. PVS

  Hướng dẫn Tìm hiểu Selector API của HTML 5

  Tìm hiểu Selector API của HTML 5 Trước khi vào các API khá chất như: Geo, DnD, Media,… Thì các bạn cần phải nắm vững 1 API rất đơn giản nhưng lại cực kỳ quan trọng trong HTML 5. Vâng, đó là Selector API một API nên biết, cần biết và phải nắm vững. #Giới thiệu chung về CSS và Jquery Selector...
 5. PVS

  Hướng dẫn Tìm hiểu và cách sử dụng JQuery Selectors

  Tìm hiểu và cách sử dụng JQuery Selectors Có một câu slogan của JQuery được gắn ở bất kỳ đâu là “write less, do more” , hiểu đơn giản chính là viết mã ít mà hiệu quả đạt được lại tối đa. Điều này đúng so với javascript cũng như các thư viện khác của javascirpt. Chính vì lẽ đó mà các JQuery...
 6. PVS

  Hướng dẫn Tìm hiểu các kiểu vùng chọn CSS cơ bản (Selector)

  Tìm hiểu các kiểu vùng chọn CSS cơ bản (Selector) Vùng chọn trong CSS đóng vai trò rất quan trọng khi viết CSS, bởi vì nếu bạn sử dụng vùng chọn sai thì điều đó có nghĩa là các quy tắc CSS của bạn sẽ không thể thực thi hoặc thực thi không đúng chỗ. Có thể nói rằng, việc nắm rõ quy tắc sử dụng...
Top Bottom