sendy

 1. PVS

  Addon 2x [tl] Sendy Integration - Tích hợp Sendy cho XenForo 2 3.1.3

  [tl] Sendy Integration - Tích hợp Sendy cho XenForo 2 3.1.3 Tính năng: Tạo nhiều subscription Kiểm tra trạng thái email trả lại thường xuyên Khả năng subscription từ đăng ký Và nhiều hơn nữa... Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 2. PVS

  Addon 2x [tl] Sendy Integration - Tích hợp Sendy cho XenForo 2 3.1.1

  [tl] Sendy Integration - Tích hợp Sendy cho XenForo 2 3.1.1 Tính năng: Tạo nhiều subscription Kiểm tra trạng thái email trả lại thường xuyên Khả năng subscription từ đăng ký Và nhiều hơn nữa... Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 3. PVS

  Addon Sendy Integrate - Tích hợp Sendy

  Sendy Integrate - Tích hợp Sendy 1.7.0 Nếu bạn đang cân nhắc về việc chọn một ứng dụng để gửi email, bản tin cho chiến dịch của riêng bạn, bạn có lẽ không thể đi ra ngoài Sendy. Sendy là sự lựa chọn phù hợp với bạn. Sendy là một tổ chức tự ứng dụng bản tin email cho phép bạn gửi email theo dõi...
Top Bottom