serbian

 1. PVS

  Language Serbian Translation for XenForo - Bản dịch tiếng Serbia cho XenForo

  Serbian Translation for XenForo - Bản dịch tiếng Serbia cho XenForo 1.5.13 Đây là bản dịch tiếng Serbia cho XenForo. Cài đặt tệp ngôn ngữ Serbia Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp. Vào ACP > Languages để import tệp ngôn ngữ .xml Chúc các bạn thành công...
 2. PVS

  Language 2x Serbian language for XenForo Media Gallery - Bản dịch tiếng Serbia cho XenForo Media Gallery của XF2

  Serbian language for XenForo Media Gallery - Bản dịch tiếng Serbia cho XenForo Media Gallery của XF2 2.0.2 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on XenForo Media Gallery của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Serbia. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 3. PVS

  Language 2x Serbian language for XenForo 2 - Bản dịch tiếng Serbia cho XenForo 2

  Serbian language for XenForo 2 - Bản dịch tiếng Serbia cho XenForo 2 Đây là gói ngôn ngữ cho XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Serbia. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 4. PVS

  Language Serbian Translation for XenForo Media Gallery - Bản dịch tiếng Serbia cho XenForo Media Gallery

  Serbian Translation for XenForo Media Gallery - Bản dịch tiếng Serbia cho XenForo Media Gallery 1.1.5 Đây là bản dịch tiếng Serbian cho add-on XenForo Media Gallery, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on XenForo Media Gallery trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Serbian...
Top Bottom