shades of blue

 1. PVS

  Styles 2x Shades of Blue - Style Shades of Blue cho XenForo 2 2.2.11

  Shades of Blue - Style Shades of Blue cho XenForo 2 2.2.11 Đây là một giao diện tối giản đơn giản mà bất kỳ người dùng nào cũng có thể dễ dàng tạo ra. Không có chỉnh sửa template... chỉ bổ sung CSS Đối với xenForo 2.2, style đã được xuất dưới dạng "archive", vì vậy chỉ cần import "tệp .zip" mà...
 2. PVS

  Styles 2x Shades of Blue - Style Shades of Blue cho XenForo 2 2.2.10

  Shades of Blue - Style Shades of Blue cho XenForo 2 2.2.10 Đây là một giao diện tối giản đơn giản mà bất kỳ người dùng nào cũng có thể dễ dàng tạo ra. Không có chỉnh sửa template... chỉ bổ sung CSS Đối với xenForo 2.2, style đã được xuất dưới dạng "archive", vì vậy chỉ cần import "tệp .zip" mà...
 3. PVS

  Styles 2x Style Shades of Blue cho XenForo 2 2.2.3-1 (mới và cải tiến)

  Style Shades of Blue cho XenForo 2 2.2.3-1 (mới và cải tiến) Đây là một giao diện tối giản đơn giản mà bất kỳ người dùng nào cũng có thể dễ dàng tạo ra. Không có chỉnh sửa template... chỉ bổ sung CSS Đối với xenForo 2.2, style đã được xuất dưới dạng "archive", vì vậy chỉ cần import "tệp .zip"...
 4. PVS

  Styles 2x Style Shades of Blue cho XenForo 2 2.2.4

  Style Shades of Blue cho XenForo 2 2.2.4 Đây là một giao diện tối giản đơn giản mà bất kỳ người dùng nào cũng có thể dễ dàng tạo ra. Không có chỉnh sửa template... chỉ bổ sung CSS Đối với xenForo 2.2, style đã được xuất dưới dạng "archive", vì vậy chỉ cần import "tệp .zip" mà thôi Chúc các...
 5. PVS

  Styles 2x Style Shades of Blue cho XenForo 2 2.2.3

  Style Shades of Blue cho XenForo 2 2.2.3 Đây là một giao diện tối giản đơn giản mà bất kỳ người dùng nào cũng có thể dễ dàng tạo ra. Không có chỉnh sửa template... chỉ bổ sung CSS Đối với xenForo 2.2, style đã được xuất dưới dạng "archive", vì vậy chỉ cần import "tệp .zip" mà thôi Chúc các...
 6. PVS

  Styles 2x Shades of Blue - Style Shades of Blue cho XenForo 2

  Shades of Blue - Style Shades of Blue cho XenForo 2 2.2 Đây là một giao diện tối giản đơn giản mà bất kỳ người dùng nào cũng có thể dễ dàng tạo ra. Cài đặt: Vào ACP > Appearance > Styles > Import > Child of style: (No Parent) > và click "Import" Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom