shared hosting

  1. PVS

    Hướng dẫn Sự khác nhau giữa VPS và Hosting dành riêng cho bạn đọc

    Khi nhà cung cấp đưa ra các sản phẩm dịch vụ về website cho bạn, chắc chắn rằng bạn không thể phân biệt được VPS và Web Hosting, hoặc không biết VPS hay hosting phù hợp với website của mình. Hay là nên dùng loại nào, chúng tôi sẽ giải đáp giúp bạn. VPS & Hosting là gì?? Máy chủ ảo (Virtual...
Top Bottom