shoutbox

 1. PVS

  Addon 2x Shoutbox by Siropu - Thêm Shoutbox cho XenForo 2 1.10.1

  Shoutbox by Siropu - Thêm Shoutbox cho XenForo 2 1.10.1 Đây là một widget shoutbox mà bạn có thể thêm vào bất kỳ vị trí widget nào có sẵn. Nó có danh sách người dùng đang hoạt động, kho lưu trữ shoutbox và tùy chọn bật chế độ "thời gian thực" để cải thiện hiệu suất. Những đặc điểm chính...
 2. PVS

  Addon 2x Shoutbox by Siropu - Thêm Shoutbox cho XenForo 2 1.8.2

  Shoutbox by Siropu - Thêm Shoutbox cho XenForo 2 1.8.2 Đây là một widget shoutbox mà bạn có thể thêm vào bất kỳ vị trí widget nào có sẵn. Nó có danh sách người dùng đang hoạt động, kho lưu trữ shoutbox và tùy chọn bật chế độ "thời gian thực" để cải thiện hiệu suất. Chúc các bạn thành công...
 3. PVS

  Addon 2x Shoutbox by Siropu - Thêm Shoutbox cho XenForo 2 1.7.2

  Shoutbox by Siropu - Thêm Shoutbox cho XenForo 2 1.7.2 Đây là một widget shoutbox mà bạn có thể thêm vào bất kỳ vị trí widget nào có sẵn. Nó có danh sách người dùng đang hoạt động, kho lưu trữ shoutbox và tùy chọn bật chế độ "thời gian thực" để cải thiện hiệu suất. Chúc các bạn thành công...
 4. PVS

  Addon 2x Shoutbox by Siropu - Thêm Shoutbox cho XenForo 2 1.7.1

  Shoutbox by Siropu - Thêm Shoutbox cho XenForo 2 1.7.1 Đây là một widget shoutbox mà bạn có thể thêm vào bất kỳ vị trí widget nào có sẵn. Nó có danh sách người dùng đang hoạt động, kho lưu trữ shoutbox và tùy chọn bật chế độ "thời gian thực" để cải thiện hiệu suất. Chúc các bạn thành công...
 5. PVS

  Addon 2x Shoutbox by Siropu - Thêm Shoutbox cho XenForo 2 1.6.0

  Shoutbox by Siropu - Thêm Shoutbox cho XenForo 2 1.6.0 Đây là một widget shoutbox mà bạn có thể thêm vào bất kỳ vị trí widget nào có sẵn. Tùy chọn: Độ tuổi tối thiểu được yêu cầu - Kích hoạt shoutbox dựa trên tuổi của người dùng. Khoảng thời gian làm mới Shoutbox - Cho phép bạn đặt khoảng...
 6. PVS

  Addon 2x Shoutbox by Siropu - Thêm Shoutbox cho XenForo 2 1.5.7

  Shoutbox by Siropu - Thêm Shoutbox cho XenForo 2 1.5.7 Đây là một widget shoutbox mà bạn có thể thêm vào bất kỳ vị trí widget nào có sẵn. Tùy chọn: Độ tuổi tối thiểu được yêu cầu - Kích hoạt shoutbox dựa trên tuổi của người dùng. Khoảng thời gian làm mới Shoutbox - Cho phép bạn đặt khoảng...
 7. PVS

  Addon 2x Shoutbox by Siropu - Thêm Shoutbox cho XenForo 2

  Shoutbox by Siropu - Thêm Shoutbox cho XenForo 2 1.5.0 Đây là một widget shoutbox mà bạn có thể thêm vào bất kỳ vị trí widget nào có sẵn. Tùy chọn: Độ tuổi tối thiểu được yêu cầu - Kích hoạt shoutbox dựa trên tuổi của người dùng. Khoảng thời gian làm mới Shoutbox - Cho phép bạn đặt khoảng...
 8. PVS

  Addon 2x Background Icon Shoutbox - Thêm nền vào Shoutbox của XenForo 2

  Background Icon Shoutbox - Thêm nền vào Shoutbox của XenForo 2 1.0.0 Add-on này thêm khả năng tạo ảnh nền cho Shoutbox. Bạn có thể thay đổi styles properties: Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 9. PVS

  Addon 2x Minimum Posts to See Shoutbox - Thiết lập bài viết tối thiểu để có thể thấy Shoutbox cho XenForo 2

  Minimum Posts to See Shoutbox - Thiết lập bài viết tối thiểu để có thể thấy Shoutbox cho XenForo 2 1.0.0 Add-on này bổ sung thêm tính năng thiết lập số lượng bài viết tối thiểu để có thể thấy Shoutbox cho XenForo 2. Demo Admin có thể thay đổi số lượng bài viết yêu cầu thông qua options...
 10. PVS

  Addon DragonByte Shout [Lite] - Shoutbox DragonByte [Bản rút gọn]

  DragonByte Shout [Lite] - Shoutbox DragonByte [Bản rút gọn] 7.2.0 DragonByte Shout là cách lý tưởng để giữ cho các thành viên trên diễn đàn của bạn trong khi họ chờ đợi trả lời cho bài viết của họ. Nó có thể được sử dụng trong nhiều cách khác nhau - như một phòng chat dành cho thành viên, cho...
 11. PVS

  Addon Tin nhắn khi người dùng bị cấm từ shoutbox

  Tin nhắn khi người dùng bị cấm từ shoutbox 1.0 Add-on này hiển thị một thông điệp thích hợp khi bạn cấm người dùng trong chatbox. Nó chỉ hoạt động trong phiên bản PRO của add-on Taigachat! Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 12. PVS

  Addon TagColorShoutbox for TaigaChat Pro - Gắn thẻ màu sắc trong Shoutbox cho TaigaChat Pro

  TagColorShoutbox for TaigaChat Pro - Gắn thẻ màu sắc trong Shoutbox cho TaigaChat Pro 1.0.0 Add-on này cho phép bạn gắn thẻ các thành viên kết nối với các màu sắc trong shoutbox để cho nó tươi mới và bắt mắt hơn! Tương thích: TaigaChat Pro 1.4.x Trong bảng điều khiển quản trị, bạn có thể...
Top Bottom