sidebar utilities

  1. dcstylexf

    Addon 2x D.C Style - Sidebar Utilities 1.1.0

    Giới thiệu Add-on cung cấp một số tùy biến cho Sidebar của bạn. Demo Cài Đặt Giải nén Upload folder src lên public_html Vào AdminCP -> Add-ons và cài đặt Vào Options -> Sidebar Utilities để config cho Addon
Top Bottom