simple

  1. PVS

    Tutorial 2x Sticky thread simple styling - Tạo kiểu chủ đề dán đơn giản cho XenForo 2

    Sticky thread simple styling - Tạo kiểu chủ đề dán đơn giản cho XenForo 2 Điều này có vẻ đơn giản hơn nhiều so với xf1, đoạn code sau đây được thêm vào EXTRA.less sẽ thay đổi màu nền, kiểu phông chữ và màu chữ của văn bản chính (ví dụ như liên kết)...
  2. PVS

    Addon 2x Simple Banned - Banned đơn giản cho XenForo 2

    Simple Banned - Banned đơn giản cho XenForo 2 2.0.2 Add-on đơn giản này thay đổi container cho những người dùng bị cấm, trình bày cho họ với một thông báo cấm. Họ chỉ nhìn thấy một dòng văn bản chứa thông báo lỗi bị cấm. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom