simplicity

  1. PVS

    Styles Style Simplicity Lite cho XenForo

    Style Simplicity Lite cho XenForo 1.0.1 Simplicity là một style miễn phí, nhẹ và đơn giản cho Xenforo, tuyệt vời cho bất cứ ai tìm kiếm một giao diện tối giản. Simplicity không có bell và whistle, nhưng thực hiện các chỉnh sửa tối thiểu cho Xenforo mặc định để tạo cho bạn một chủ đề khởi...
Top Bottom