sitemap.xml

  1. newbean

    Other Nhận thông tin giúp đỡ về sitemap.xml free

    Xin chào các bạn. Nói ra mong các bạn đừng cười và đặc biệt là các bác kỳ cựu như bác Bcat95, bác Bình,.... Hiện nay có nhiều bạn thắc mắc về vấn đề sitemap.xml dành cho ngôn ngữ thuần php và các site thuần php đó có độ lớn về pages ( >5000 pages) thì các bạn rất khó để viết sitemap bởi các công...
Top Bottom