slide-door

  1. PVS

    Hướng dẫn Sử dụng jQuery để xây dựng plugin slide-door

    Sử dụng jQuery để xây dựng plugin slide-door Lấy ý tưởng từ cửa kéo truyền thống Nhật Bản, và từ mẫu thiết kế của ông Yoshiki Kuraki cho hệ thống cửa hàng The Sushibar, mình đã xây dựng một plugin đơn giản với jQuery với tên gọi vkSlidedoor, bài viết này sẽ giúp bạn hiểu hơn về cách thức để...
Top Bottom