slide

  1. PVS

    Một số plugin hỗ trợ tạo slide ảnh cho WordPress

    Một số plugin hỗ trợ tạo slide ảnh cho WordPress Promotion Slider Promotion Slider Plugin sẽ giúp dễ dàng thêm một trình slideshow đẹp mắt và ấn tượng vào blog ở bất cứ vị trí nào mà bạn muốn, thích hợp dùng cho mục Feature Slide trên blog. Đánh giá 7.5/10 cho Promotion Slider...
Top Bottom