small

 1. PVS

  Other 2x [ITD] Mixed Small FileType Icons - Biểu tượng FileType nhỏ hỗn hợp cho XenForo 2

  [ITD] Mixed Small FileType Icons - Biểu tượng FileType nhỏ hỗn hợp cho XenForo 2 2.1.7.0 Một bộ gồm 20 biểu tượng FileType hỗn hợp 48x48 cho ITD Attachment Icons II. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 2. PVS

  Styles 2x Default-Small-Style - Chỉnh sửa nhỏ cho style mặc định của XenForo 2

  Default-Small-Style - Chỉnh sửa nhỏ cho style mặc định của XenForo 2 2.07 Đưa style mặc định thành hình dạng hẹp. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 3. PVS

  Addon 2x Logo Small - Tạo Logo responsive cho XenForo 2

  Logo Small - Tạo Logo responsive cho XenForo 2 1.0.0 Add-on này sẽ thêm tùy chọn Small Logo trong responsive view ! Ví dụ: Logo khi xem trên PC Logo khi xem ở chế độ responsive Style Properties Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom