sms

 1. PVS

  Addon 2x Verify mobile phone by SMS - Xác minh số điện thoại di động qua SMS cho XenForo 2.2 1.0.0 Beta 2

  Verify mobile phone by SMS - Xác minh số điện thoại di động qua SMS cho XenForo 2.2 1.0.0 Beta 2 Xác minh hai bước bằng điện thoại di động. Nhanh chóng và dễ dàng. Tất cả những gì người dùng phải làm là thêm số điện thoại di động vào tài khoản của họ - sau đó họ phải xác minh số điện thoại đó...
 2. PVS

  Addon 2x Verify mobile phone by SMS: Twilio Add-On - Xác minh số điện thoại di động qua SMS: Twilio Add-On cho XenForo 2.2 1.0.1

  Verify mobile phone by SMS: Twilio Add-On - Xác minh số điện thoại di động qua SMS: Twilio Add-On cho XenForo 2.2 1.0.1 Nhà cung cấp SMS Gateway: Twilio cho add-on "Verify mobile phone by SMS". Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 3. PVS

  Addon 2x Verify mobile phone by SMS: Twilio Add-On - Xác minh số điện thoại di động qua SMS: Twilio Add-On cho XenForo 2.2 1.0.0

  Verify mobile phone by SMS: Twilio Add-On - Xác minh số điện thoại di động qua SMS: Twilio Add-On cho XenForo 2.2 1.0.0 Nhà cung cấp SMS Gateway: Twilio cho add-on "Verify mobile phone by SMS". Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 4. PVS

  Addon 2x Verify mobile phone by SMS - Xác minh số điện thoại di động qua SMS cho XenForo 2.2 1.0.0 Beta 1

  Verify mobile phone by SMS - Xác minh số điện thoại di động qua SMS cho XenForo 2.2 1.0.0 Beta 1 Xác minh hai bước bằng điện thoại di động. Nhanh chóng và dễ dàng. Tất cả những gì người dùng phải làm là thêm số điện thoại di động vào tài khoản của họ - sau đó họ phải xác minh số điện thoại đó...
 5. PVS

  Addon 2x [INZ] SMS Two-step verification - Xác minh hai bước qua SMS cho XenForo 2 2.0.1 Patch Level 1

  [INZ] SMS Two-step verification - Xác minh hai bước qua SMS cho XenForo 2 2.0.1 Patch Level 1 Thêm xác minh hai bước bằng mã SMS. Dịch vụ: https://sms.ru Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 6. PVS

  Addon 2x [INZ] SMS Two-step verification - Xác minh hai bước qua SMS cho XenForo 2 2.0.1

  [INZ] SMS Two-step verification - Xác minh hai bước qua SMS cho XenForo 2 2.0.1 Thêm xác minh hai bước bằng mã SMS. Dịch vụ: https://sms.ru Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 7. dcstylexf

  Addon 2x Sticky threads by SMS for XenForo 2 [PAID]

  Addon có chức năng sticky thread ( ghim chủ đề ) bằng tin nhắn theo cú pháp do bạn quy định, sử dụng API từ SMS.VN, rất thích hợp cho các forum rao vặt. Đây là giải pháp tối ưu cho những người không có nhiều thời gian quản lý thủ công diễn đàn mà vẫn muốn tăng thêm thu nhập cho bản thân qua hình...
 8. PVS

  Addon SMS: NovinPayamk - Tin nhắn: NovinPayamk

  SMS: NovinPayamk - Tin nhắn: NovinPayamk 1.1.0 Tính năng: Export số Dựa trên nhóm người dùng Khả năng lựa chọn nhóm người dùng chính hoặc phụ Khả năng thiết lập để chứa tên người dùng và id người dùng bên cạnh số Tùy chọn Tùy chọn để đặt trường người dùng tùy chỉnh cho số Tùy chọn để thiết...
Top Bottom