snapshot

  1. PVS

    Styles Style Snapshot cho Xenforo

    Style Snapshot cho Xenforo 1.5.13 Snapshot là style nhẹ nhàng dựa trên theme Aero sử dụng trong Windows 7 và có hiệu ứng 'frosted image' rất độc đáo. Hoàn hảo cho hầu như bất kỳ thể loại diễn đàn vì nó có thể dễ dàng tùy chỉnh bằng cách thay đổi hình nền. Tính năng: HTML Text as Logo Dễ...
Top Bottom