snow

 1. PVS

  Styles 2x Snow - Style Snow cho XenForo 2.2 2.2.12

  Snow - Style Snow cho XenForo 2.2 2.2.12 Style Snow dành cho những người muốn thử giao diện sáng đơn giản. Nó có thể được sử dụng cho tất cả các loại cộng đồng. Bạn có thể: đặt nền cho node đặt biểu tượng cho mỗi diễn đàn đặt bảng hiển thị nội dung lớn với các điểm nổi bật đặt logo đặt...
 2. PVS

  Styles 2x Snow - Style Snow cho XenForo 2.2 2.2.11

  Snow - Style Snow cho XenForo 2.2 2.2.11 Style Snow dành cho những người muốn thử giao diện sáng đơn giản. Nó có thể được sử dụng cho tất cả các loại cộng đồng. Bạn có thể: đặt nền cho node đặt biểu tượng cho mỗi diễn đàn đặt bảng hiển thị nội dung lớn với các điểm nổi bật đặt logo đặt thông...
 3. PVS

  Styles 2x Snow - Style Snow cho XenForo 2.2 2.2.9.1

  Snow - Style Snow cho XenForo 2.2 2.2.9.1 Style Snow dành cho những người muốn thử giao diện sáng đơn giản. Nó có thể được sử dụng cho tất cả các loại cộng đồng. Bạn có thể: đặt nền cho node đặt biểu tượng cho mỗi diễn đàn đặt bảng hiển thị nội dung lớn với các điểm nổi bật đặt logo đặt...
 4. PVS

  Styles 2x Snow - Style Snow cho XenForo 2.2 2.2.5

  Snow - Style Snow cho XenForo 2.2 2.2.5 Style Snow dành cho những người muốn thử giao diện sáng đơn giản. Nó có thể được sử dụng cho tất cả các loại cộng đồng. Bạn có thể: đặt nền cho node đặt biểu tượng cho mỗi diễn đàn đặt bảng hiển thị nội dung lớn với các điểm nổi bật đặt logo đặt thông...
 5. PVS

  Addon 2x [Wutime] Snow storm effect - Hiệu ứng bão tuyết cho XenForo 2

  [Wutime] Snow storm effect - Hiệu ứng bão tuyết cho XenForo 2 1.0.5 Thêm một hiệu ứng bão tuyết tinh tế cho cộng đồng Xenforo của bạn cho các ngày lễ hoặc mùa đông. Tính năng: Kích hoạt hiệu ứng Bật/Tắt cho thiết bị di động Chọn nhóm người dùng để bỏ qua Hoàn toàn đa ngôn ngữ và quốc tế hóa...
 6. PVS

  Tutorial 2x Xmas time! Snow animation header - Hiệu ứng tuyết rơi trên header cho XenForo 2

  Xmas time! Snow animation header - Hiệu ứng tuyết rơi trên header cho XenForo 2 Thay đổi header của bạn thành một hình ảnh đẹp với hiệu ứng tuyết rơi. Tải xuống file đính kèm và đặt chúng trong thư mục images/snow. Cách đơn giản nhất để tạo header này là advertisement. Đầu tiên bạn phải...
 7. PVS

  Hướng dẫn Snow Effect - Hiệu ứng tuyết rơi

  Snow Effect - Hiệu ứng tuyết rơi Hướng dẫn này làm cho diễn đàn của bạn với hiệu ứng bông tuyết rơi Bước 1: Tạo 1 tập tin .js với tên tùy chỉnh Mở Notepad++ và dán đoạn code bên dưới vào tập tin .js vừa tạo ở trên rồi lưu lại. (Ví dụ: Snow.js) // CREDITS: // Snowmaker Copyright (c) 2003 //...
Top Bottom