social groups

 1. PVS

  Addon 2x Social Groups for XenForo 2 - Nhóm xã hội cho XenForo 2 2.1.32

  Social Groups for XenForo 2 - Nhóm xã hội cho XenForo 2 2.1.32 Đây là một hệ thống nhóm xã hội hoàn chỉnh, có thể cấu hình đầy đủ, cho phép thảo luận nhóm, diễn đàn, lịch sự kiện và album ảnh nhóm cơ bản. Khả năng tạo từng phần của nhóm hoàn toàn dựa trên quyền của nhóm người dùng. Vì vậy, nếu...
 2. PVS

  Language 2x Danish social groups translation - Bản dịch tiếng Đan Mạch cho Social groups XenForo 2

  Danish social groups translation - Bản dịch tiếng Đan Mạch cho Social groups XenForo 2 1.5 Đây là bản dịch tiếng Đan Mạch cho add-on Social groups của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 3. PVS

  Addon 2x Social Groups for XenForo 2.1 - Nhóm xã hội cho XenForo 2.1

  Social Groups for XenForo 2.1 - Nhóm xã hội cho XenForo 2.1 2.1.3 Đây là một hệ thống nhóm xã hội hoàn chỉnh, có thể cấu hình đầy đủ, cho phép thảo luận nhóm, diễn đàn, lịch sự kiện và album ảnh nhóm cơ bản. Khả năng tạo từng phần của nhóm hoàn toàn dựa trên quyền của nhóm người dùng. Vì vậy...
 4. PVS

  Addon 2x Event Widget [Social Groups]- Thêm widget sự kiện vào XenForo 2

  Event Widget [Social Groups] - Thêm widget sự kiện vào XenForo 2 1.0.7 Addon này yêu cầu các bạn phải cài đặt trước add-on Social groups. Chức năng của add-on này là sẽ hiển thị thời gian sự kiện dưới dạng widget. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 5. PVS

  Language 2x Bản dịch một phần tiếng Đan Mạch của add-on Social groups cho XenForo 2

  Bản dịch một phần tiếng Đan Mạch của add-on Social groups cho XenForo 2 0.5 Đây là gói ngôn ngữ của add-on Social groups cho XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Đan Mạch. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom