social share sidebar

  1. PVS

    Addon 2x [Xenbros] Social share sidebar - Sidebar chia sẻ mạng xã hội cho XenForo 2 2.0.0

    [Xenbros] Social share sidebar - Sidebar chia sẻ mạng xã hội cho XenForo 2 2.0.0 Addon này giúp người dùng của bạn dễ dàng chia sẻ trang. Nhanh chóng và dễ dàng thêm các liên kết xã hội vào bên cạnh trang Xenforo của bạn thay vì Widget! 2 bên Đặt thanh của bạn ở bên trái hoặc bên phải của...
Top