spoiler

 1. PVS

  Addon 2x [SVG] Hide Contents Spoiler Code - Ẩn nội dung mã Spoiler XenForo 2 2.0.7.1

  [SVG] Hide Contents Spoiler Code - Ẩn nội dung mã Spoiler XenForo 2 2.0.7.1 Add-on để ẩn mã và nội dung spoiler khỏi khách và nhóm người dùng bằng cách đặt quyền. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 2. PVS

  Addon 2x [cXF] Hide Spoiler/Code content - Ẩn nội dung Spoiler/Code XenForo 2 1.1.0

  [cXF] Hide Spoiler/Code content - Ẩn nội dung Spoiler/Code XenForo 2 1.1.0 Với add-on này, bạn có thể ẩn nội dung của BBcode spoiler [SPOILER] hoặc BBcode code [CODE] với quyền theo nhóm người dùng. Tính năng: ẩn nội dung spoiler và hiển thị văn bản (theo phrase để dễ dàng chỉnh sửa và dịch)...
 3. PVS

  Addon 2x Hide Spoiler Content to Guest - Ẩn nội dung thẻ Spoiler đối với khách cho XenForo 2

  Hide Spoiler Content to Guest - Ẩn nội dung thẻ Spoiler đối với khách cho XenForo 2 1.02 Add-on hỗ trợ ẩn nội dung thẻ Spoiler đối với khách. Sau khi cài đặt add-on, kết quả sẽ như sau: Thành viên thấy được nội dung của thẻ Spoiler Còn khách sẽ nhận được yêu cầu đăng nhập hoặc đăng ký Chúc...
 4. PVS

  Addon 2x Spoiler Title - Thay See more cho thẻ Spoiler khi không có tiêu đề trong XenForo 2

  Spoiler Title - Thay See more cho thẻ Spoiler khi không có tiêu đề trong XenForo 2 1.0.0 Thay thế phrase spoiler và thay đổi các hành vi. Nếu spoiler không có tiêu đề thì phrase See more sẽ hiển thị thay vì Spoiler Nếu tiêu đề spoiler được nhập thì phrase Spoiler loại bỏ ở phía trước của nó...
 5. PVS

  Addon 2x Spoiler Title - Tiêu đề thẻ Spoiler cho XenForo 2

  Spoiler Title - Tiêu đề thẻ Spoiler cho XenForo 2 2.0.0 Nếu spoiler không có tiêu đề thì nút sẽ hiển thị từ "Spoiler". Nhưng nếu có tiêu đề được chỉ định thì nút sẽ hiển thị tiêu đề. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom