spotify

 1. PVS

  Addon 2x Spotify - Tích hợp Spotify vào XenForo 2 1.0.2 Patch Level 3

  Spotify - Tích hợp Spotify vào XenForo 2 1.0.2 Patch Level 3 Mang cộng đồng của bạn đến với âm nhạc. Người dùng có thể chia sẻ những gì họ đang nghe bằng cách kết nối tài khoản Spotify của họ chỉ bằng vài cú nhấp chuột. Tính năng người dùng Kết nối tài khoản Spotify với người dùng diễn đàn...
 2. PVS

  Addon 2x Spotify - Tích hợp Spotify vào XenForo 2

  Spotify - Tích hợp Spotify vào XenForo 2 1.0.2 Patch Level 2 Mang cộng đồng của bạn đến với âm nhạc. Người dùng có thể chia sẻ những gì họ đang nghe bằng cách kết nối tài khoản Spotify của họ chỉ bằng vài cú nhấp chuột. Tính năng người dùng Kết nối tài khoản Spotify với người dùng diễn đàn...
 3. PVS

  Language 2x Spotify French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Spotify của XenForo 2

  Spotify French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Spotify của XenForo 2 1.0.0 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on Spotify của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Pháp. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom