statistic

 1. PVS

  Addon 2x Daily Statistics - Thống kê hàng ngày cho XenForo 2 2.2.0

  Daily Statistics - Thống kê hàng ngày cho XenForo 2 2.2.0 Add-on này sẽ cung cấp một số thống kê cơ bản trong ACP/front-page. Thống kê bài viết Thống kê chủ đề Thống kê người dùng Thống kê tài nguyên Bạn cũng có thể đưa các số liệu thống kê cơ bản vào block thống kê diễn đàn: Chọn số liệu...
 2. PVS

  Addon 2x Daily Statistics - Thống kê hàng ngày cho XenForo 2 2.1.0

  Daily Statistics - Thống kê hàng ngày cho XenForo 2 2.1.0 Add-on này sẽ cung cấp một số thống kê cơ bản trong ACP/front-page. Thống kê bài viết Thống kê chủ đề Thống kê người dùng Thống kê tài nguyên Bạn cũng có thể đưa các số liệu thống kê cơ bản vào block thống kê diễn đàn: Chọn số...
 3. PVS

  Addon 2x BS ThreadStatistic - Thống kê chủ đề cho XenForo 2

  BS ThreadStatistic - Thống kê chủ đề cho XenForo 2 2.1.0 Release Candidate 4 Add-on này sẽ thêm một block các số liệu thống kê nâng cao cho diễn đàn XenForo. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 4. PVS

  Addon 2x Admin statistics - Thống kê quản trị cho XenForo 2

  Admin statistics - Thống kê quản trị cho XenForo 2 1.4 Add-on này thêm thống kê trong ACP. Thay đổi cơ sở dữ liệu: Add-on này thêm một bảng có tên xf_andy_admin_statistics vào cơ sở dữ liệu của bạn. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 5. PVS

  Addon 2x Daily Statistics - Thống kê hàng ngày cho XenForo 2

  Daily Statistics - Thống kê hàng ngày cho XenForo 2 2.0.4 Add-on này sẽ cung cấp một số thống kê cơ bản trong ACP/front-page. Thống kê bài viết Thống kê chủ đề Thống kê người dùng Thống kê tài nguyên Bạn cũng có thể đưa các số liệu thống kê cơ bản vào block thống kê diễn đàn: Chọn số...
 6. PVS

  Addon 2x Additional Statistics - Thống kê bổ sung cho XenForo 2

  Additional Statistics - Thống kê bổ sung cho XenForo 2 2.0.0 Add-on sẽ thêm số lượng resources/media/albums trong thống kê diễn đàn của bạn. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 7. PVS

  Addon 2x Count everyone in forum statistics - Đếm tất cả mọi người trong thống kê diễn đàn cho XenForo 2

  Count everyone in forum statistics - Đếm tất cả mọi người trong thống kê diễn đàn cho XenForo 2 1.0.1 Theo mặc định, XenForo chỉ tính người dùng đã được xác nhận vào số thành viên. Add-on này là một addon đếm tất cả các thành viên trong số người dùng trên diễn đàn: người dùng bị cấm hoặc không...
 8. PVS

  Addon User Upgrade Statistics - Thống kê người dùng nâng cấp

  User Upgrade Statistics - Thống kê người dùng nâng cấp 1.0.2 User Upgrade Statistics giúp bạn thống kê doanh thu user upgrade trong một khoảng thời gian. Với User Upgrade Statistics, bạn sẽ có dữ liệu cập nhật mới nhất về tình hình tài chính của mình hàng ngày hoặc hàng tháng. Add-on này cho...
Top Bottom