stay

 1. PVS

  Addon 2x Remove stay logged in - Loại bỏ duy trì trạng thái đăng nhập cho XenForo 2 1.2

  Remove stay logged in - Loại bỏ duy trì trạng thái đăng nhập cho XenForo 2 1.2 Xóa checkbox Stay logged in khi đăng nhập. Việc sử dụng add-on này buộc checkbox Stay logged in được chọn tự động, đó là một điều mà người dùng ít phải suy nghĩ hơn. Trước khi cài add-on Sau khi cài add-on Chúc...
 2. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Remove Stay Logged In Checkbox - Loại bỏ hộp kiểm duy trì trạng thái đăng nhập cho XenForo 2.2 2.0.0

  [OzzModz] Remove Stay Logged In Checkbox - Loại bỏ hộp kiểm duy trì trạng thái đăng nhập cho XenForo 2.2 2.0.0 Addon đơn giản loại bỏ hộp kiểm "Duy trì trạng thái đăng nhập" khỏi biểu mẫu đăng nhập. Trước Sau Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 3. PVS

  Addon 2x Adjust stay logged in - Điều chỉnh duy trì trạng thái đăng nhập cho XenForo 2

  Adjust stay logged in - Điều chỉnh duy trì trạng thái đăng nhập cho XenForo 2 1.0.2 Với addon này, trường "stay logged in" sẽ được hiển thị và sẽ được chọn tự động. Bạn cũng có thể hiển thị gợi ý. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom