steam authentication

  1. PVS

    Addon 2x Steam Authentication - Xác thực Steam cho XenForo 2

    Steam Authentication - Xác thực Steam cho XenForo 2 1.0 Beta 1 Steam Authentication - một plugin cho phép bạn tích hợp dịch vụ Steam vào diễn đàn XenForo 2 của bạn. Đăng nhập vào diễn đàn bằng tài khoản Steam, cấm người dùng hủy liên kết tài khoản Steam của họ khỏi diễn đàn, buộc cấm đăng ký...
Top Bottom