steam

  1. PVS

    Addon 2x Steam Authentication - Xác thực Steam cho XenForo 2

    Steam Authentication - Xác thực Steam cho XenForo 2 1.0 Beta 1 Steam Authentication - một plugin cho phép bạn tích hợp dịch vụ Steam vào diễn đàn XenForo 2 của bạn. Đăng nhập vào diễn đàn bằng tài khoản Steam, cấm người dùng hủy liên kết tài khoản Steam của họ khỏi diễn đàn, buộc cấm đăng ký...
  2. PVS

    Addon 2x Steam Authentication and Integration - Xác thực và tích hợp Steam cho XenForo 2

    Steam Authentication and Integration - Xác thực và tích hợp Steam cho XenForo 2 1.7.9 Add-on này cung cấp tài khoản được kết nối XF2 đầy đủ chức năng với Steam. Điều này có nghĩa là nó tích hợp hoàn hảo với hệ thống đăng nhập hiện có và cảm thấy tự nhiên với XenForo 2. Các tính năng hiện tại...
Top Bottom