stickies

 1. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Sequential Stickies - Thiết lập thứ tự Sticky cho XenForo 2 2.0.1 Patch Level 2

  [OzzModz] Sequential Stickies - Thiết lập thứ tự Sticky cho XenForo 2 2.0.1 Patch Level 2 Áp dụng trình tự mong muốn cho các chủ đề được ghim... Add-on không thay đổi bất kỳ table Xenforo nào và do đó có thể dễ dàng hoạt động trên các diễn đàn lớn. Sau khi cài đặt, bạn sẽ thấy một input box bổ...
 2. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Sequential Stickies - Thiết lập thứ tự Sticky cho XenForo 2 2.0.1 Patch Level 1

  [OzzModz] Sequential Stickies - Thiết lập thứ tự Sticky cho XenForo 2 2.0.1 Patch Level 1 Áp dụng trình tự mong muốn cho các chủ đề được ghim... Add-on không thay đổi bất kỳ table Xenforo nào và do đó có thể dễ dàng hoạt động trên các diễn đàn lớn. Sau khi cài đặt, bạn sẽ thấy một input box...
 3. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Sequential Stickies - Thiết lập thứ tự Sticky cho XenForo 2 2.0.1

  [OzzModz] Sequential Stickies - Thiết lập thứ tự Sticky cho XenForo 2 2.0.1 Áp dụng trình tự mong muốn cho các chủ đề được ghim... Add-on không thay đổi bất kỳ table Xenforo nào và do đó có thể dễ dàng hoạt động trên các diễn đàn lớn. Sau khi cài đặt, bạn sẽ thấy một input box bổ sung bên...
 4. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Sequential Stickies - Thiết lập thứ tự Sticky cho XenForo 2 2.0.0

  [OzzModz] Sequential Stickies - Thiết lập thứ tự Sticky cho XenForo 2 2.0.0 Áp dụng trình tự mong muốn cho các chủ đề được ghim... Add-on không thay đổi bất kỳ table Xenforo nào và do đó có thể dễ dàng hoạt động trên các diễn đàn lớn. Sau khi cài đặt, bạn sẽ thấy một input box bổ sung bên...
 5. PVS

  Addon 2x Global Stickies - Ghim bài viết mọi nơi trên diễn đàn XenForo 2

  Global Stickies - Ghim bài viết mọi nơi trên diễn đàn XenForo 2 1.0.1 Đây là một add-on đơn giản cho phép bạn thiết lập một hoặc nhiều diễn đàn là có "Global Stickies". Stickies trong các diễn đàn này sẽ xuất hiện trong TẤT CẢ các diễn đàn, trừ khi các diễn đàn đó được đưa vào danh sách đen...
 6. PVS

  Addon 2x Sequential Stickies - Thiết lập thứ tự Sticky cho XenForo 2

  Sequential Stickies - Thiết lập thứ tự Sticky cho XenForo 2 1.0.1 Áp dụng trình tự mong muốn cho các chủ đề được ghim... Add-on không thay đổi bất kỳ table Xenforo nào và do đó có thể dễ dàng hoạt động trên các diễn đàn lớn. Sau khi cài đặt, bạn sẽ thấy một input box bổ sung bên cạnh tùy chọn...
Top Bottom