sticky staff bar

  1. PVS

    Addon 2x [OzzModz] Sticky Staff Bar - Ghim thanh nhân viên cho XenForo 2.2 2.0.0

    [OzzModz] Sticky Staff Bar - Ghim thanh nhân viên cho XenForo 2.2 2.0.0 Addon đơn giản sẽ ghim thanh nhân viên giống như các nút điều hướng. Yêu cầu: XF 2.2+ Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom