stop spam here

  1. PVS

    Addon 2x Stop Spam Here - Dừng Spam ở đây cho XenForo 2 2.0.0 RC 16

    Stop Spam Here - Dừng Spam ở đây cho XenForo 2 2.0.0 RC 16 Mệt mỏi với những Spammer trên thế giới? Bạn phải xóa các Chủ đề, Bài viết và Người dùng spam diễn đàn của bạn cả ngày? Addon này sẽ là bạn thân của bạn. Chức năng Kiểm tra Spammer trong quá trình đăng ký Kiểm tra Spammer trong quá...
  2. PVS

    Addon 2x Stop Spam Here - Bot detector API cho XenForo 2

    Stop Spam Here - Bot detector API cho XenForo 2 1.0.0 RC 1 Add-on này cung cấp bot detector API cho add-on Stop Spam Here. Add-on này bao gồm 3 API: Botscout. FSpamlist. Stop Forum Spam. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom