storage

 1. PVS

  Addon 2x Using DigitalOcean Spaces or Amazon S3 for file storage - Sử dụng DigitalOcean Spaces hoặc Amazon S3 để lưu trữ tệp cho XenForo 2 2.3.0

  Using DigitalOcean Spaces or Amazon S3 for file storage - Sử dụng DigitalOcean Spaces hoặc Amazon S3 để lưu trữ tệp cho XenForo 2 2.3.0 Khả năng tương thích với phiên bản XenForo Bản tải xuống chỉ tương thích với XenForo 2.1 trở lên. Tại sao lại có hướng dẫn này? Kể từ XenForo 2.0.0 đã hỗ...
 2. PVS

  Addon 2x Object Storage Adapter - Bộ điều hợp lưu trữ đối tượng XenForo 2.2 0.4.2

  Object Storage Adapter - Bộ điều hợp lưu trữ đối tượng XenForo 2.2 0.4.2 Lưu trữ tệp đính kèm của bạn trên đám mây một cách hiệu quả. Sử dụng addon này, bạn có thể tiết kiệm băng thông và không gian lưu trữ bằng cách tách các tệp đính kèm nặng của bạn khỏi phần còn lại của diễn đàn. Vâng...
 3. PVS

  Addon 2x Object Storage Adapter - Bộ điều hợp lưu trữ đối tượng XenForo 2.2 0.4.1

  Object Storage Adapter - Bộ điều hợp lưu trữ đối tượng XenForo 2.2 0.4.1 Lưu trữ tệp đính kèm của bạn trên đám mây một cách hiệu quả. Sử dụng addon này, bạn có thể tiết kiệm băng thông và không gian lưu trữ bằng cách tách các tệp đính kèm nặng của bạn khỏi phần còn lại của diễn đàn. Vâng...
 4. PVS

  Addon 2x Object Storage Adapter - Bộ điều hợp lưu trữ đối tượng XenForo 2.2 0.4.0

  Object Storage Adapter - Bộ điều hợp lưu trữ đối tượng XenForo 2.2 0.4.0 Lưu trữ tệp đính kèm của bạn trên đám mây một cách hiệu quả. Sử dụng addon này, bạn có thể tiết kiệm băng thông và không gian lưu trữ bằng cách tách các tệp đính kèm nặng của bạn khỏi phần còn lại của diễn đàn. Vâng...
 5. PVS

  Tìm hiểu cách sử dụng Web Storage trong HTML5 để lưu trữ dữ liệu trang web

  Tìm hiểu cách sử dụng Web Storage trong HTML5 để lưu trữ dữ liệu trang web Trang web có thể lưu trữ dữ liệu tại máy khách (trình duyệt máy khách) với HTML5 web storage. Trước HTML5, chúng ta phải sử dụng hàm JavaScript về cookies để làm điều này. Một số lợi ích của Web Storage An toàn hơn...
Top Bottom