storm

  1. PVS

    Addon 2x [Wutime] Snow storm effect - Hiệu ứng bão tuyết cho XenForo 2

    [Wutime] Snow storm effect - Hiệu ứng bão tuyết cho XenForo 2 1.0.5 Thêm một hiệu ứng bão tuyết tinh tế cho cộng đồng Xenforo của bạn cho các ngày lễ hoặc mùa đông. Tính năng: Kích hoạt hiệu ứng Bật/Tắt cho thiết bị di động Chọn nhóm người dùng để bỏ qua Hoàn toàn đa ngôn ngữ và quốc tế hóa...
Top