stripe

 1. PVS

  Addon 2x [DBTech] DragonByte Stripe Checkout - Thanh toán Stripe cho XenForo 2.2 1.2.0b1

  [DBTech] DragonByte Stripe Checkout - Thanh toán Stripe cho XenForo 2.2 1.2.0b1 Stripe Checkout cấp cho diễn đàn của bạn toàn bộ sức mạnh của Stripe, cho phép tất cả các tùy chọn thanh toán mà Stripe cung cấp bao gồm Klarna, GiroPay, SEPA, v.v. Công dụng Bằng cách thêm hỗ trợ Stripe Checkout...
 2. PVS

  Addon 2x [DBTech] DragonByte Stripe Checkout - Thanh toán Stripe cho XenForo 2.2 1.1.0

  [DBTech] DragonByte Stripe Checkout - Thanh toán Stripe cho XenForo 2.2 1.1.0 Stripe Checkout cấp cho diễn đàn của bạn toàn bộ sức mạnh của Stripe, cho phép tất cả các tùy chọn thanh toán mà Stripe cung cấp bao gồm Klarna, GiroPay, SEPA, v.v. Công dụng Bằng cách thêm hỗ trợ Stripe Checkout...
 3. PVS

  Addon 2x Stripe Identity - Tích hợp Stripe Identity cho XenForo 2 1.0.1

  Stripe Identity - Tích hợp Stripe Identity cho XenForo 2 1.0.1 Xác minh người dùng của bạn bằng tính năng Stripe Identity. Quyền: Chỉ người dùng có quyền mới có thể thực hiện yêu cầu xác minh danh tính. Tùy chọn: Giới hạn xác minh tối đa không thành công trước khi người dùng bị khóa Thêm...
Top Bottom