style 1.x

  1. tuna

    Styles Style cho Xenforo 1.x chuẩn seo, tối ưu share facebook, thích hợp làm trang tin + forum

    Hi anh em, do mình không còn sử dụng Xenforo nữa nên muốn bán lại style forum của mình. Đây là style cho Xenforo 1.x, mình đã tối ưu rất nhiều từ thiết kế giao diện, tới các metatag của google, facebook, thumbnail,...thiết lập sẵn các vị trí đặt quảng cáo, tối ưu responsive cho tablet, mobile...
Top