style nitrogen lỗi ảnh png

  1. newbean

    Styles style nitrogen bị lỗi không hiển thị phần ảnh png

    Chào các bạn. mình có cài 1 style nitrogen đã upload và làm tất cả đúng quy trình. tất cả các style khác k vấn đề gì riêng nó bị lỗi không hiển thị toàn bộ phần ảnh .png( logo, avatar,....). Mình sử dụng cho xenforo 1.5.12 và 1.5.13 đều bị lỗi như thế.bản cũ hơn thì mình chưa upload vì mình k có...
Top Bottom