style switcher

 1. PVS

  Addon 2x [TH] Style Switch - Bộ chuyển đổi giao diện cho XenForo 2 1.0.0 Patch Level 4 Fixed

  [TH] Style Switch - Bộ chuyển đổi giao diện cho XenForo 2 1.0.0 Patch Level 4 Fixed Người dùng của bạn thích chế độ tối hay chế độ sáng? Người dùng có sở thích có thể sẽ đặt tùy chọn đó trong hệ điều hành của họ - như trong iOS, Android, Windows 10 mới nhất, v.v. - vì vậy, hãy để trang web của...
 2. PVS

  Addon 2x [XTR] Style Switcher - Bộ chuyển đổi giao diện cho XenForo 2 1.0.2

  [XTR] Style Switcher - Bộ chuyển đổi giao diện cho XenForo 2 1.0.2 Add-on này là một công cụ sửa đổi chủ đề/giao diện dựa trên jQuery cho phép khách truy cập thay đổi giao diện trang web của bạn (ví dụ: màu văn bản, màu nền, hình nền) từ bảng điều khiển trượt. Cài đặt: Tải về...
 3. PVS

  Addon 2x Style Switcher - Bộ chuyển đổi giao diện cho XenForo 2

  Style Switcher - Bộ chuyển đổi giao diện cho XenForo 2 1.0.0 Patch Level 2 Add-on này là một công cụ sửa đổi chủ đề/giao diện dựa trên jQuery cho phép khách truy cập thay đổi giao diện trang web của bạn (ví dụ: màu văn bản, màu nền, hình nền) từ bảng điều khiển trượt. Cài đặt: Tải về...
Top Bottom