styles

  1. PVS

    Addon 2x [cXF] Hide Unselectable Styles - Ẩn các style đã tắt XenForo 2

    [cXF] Hide Unselectable Styles - Ẩn các style đã tắt XenForo 2 1.0.0 Add-on này sẽ ẩn các style đã tắt đối với Admin. Mặc định Sau khi cài add-on Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
  2. dcstylexf

    Styles D.C XenforoBook Pro - Fully responsive, material design

    Lâu lắm rồi mình mới có thời gian rảnh rỗi, vì thế mình muốn chia sẻ với mọi người một style Xenforo mình đang hoàn thiện và sẽ public trong thời gian sắp tới ! Mong mọi người ủng hộ. Demo online: Updating Tên: XFBook Pro Người thiết kế: @datdaik000 Ngày ra mắt: Dự kiến 30/6/2017 Vẫn là lối...
Top Bottom