sử dụng filezilla kết nối sftp

  1. airhost.vn

    Hướng dẫn sử dụng FileZilla kết nối SFTP

    Chào các bạn, mình xin hướng dẫn các bạn sử dụng FileZilla kết nối SFTP. Bước 1: Quý khách cần có chương trình để kết nối đến Hosting – VPS, ở đây chọn FileZilla để hướng dẫn Quý khách mở chương trình FileZilla lên và sẽ có giao diện như sau: Chúng ta chú ý 3 thông số được đánh dấu trên...
Top Bottom