sử dụng jetbackup trên cpanel

  1. airhost.vn

    Hướng dẫn Sử dụng JetBackup trên Cpanel

    GIỚI THIỆU Trong bài viết này, ta sẽ tìm hiểu cách thức sử dụng chức năng backup Jetbackup trên hệ thống Hosting Các điểm nổi bật của Jetbackup như: Tự động backup hàng ngày mà không cần can thiệp. Backup được lưu 7 phiên bản của 7 ngày gần nhất. Khách hàng có thể tự thao tác restore từng...
Top