subforum

  1. PVS

    Addon 2x Subforum links responsive - Liên kết Subforum responsive cho XenForo 2 1.0

    Subforum links responsive - Liên kết Subforum responsive cho XenForo 2 1.0 Hiển thị các liên kết subforum trong chế độ responsive. Thiết lập: Add-on này yêu cầu "Listed below node" được chọn. Admin control panel -> Appearance -> Style properties -> Node/forum list -> Sub-forums display style...
  2. PVS

    Addon 2x Subforum block header - Thêm header cho block subforum XenForo 2 1.0

    Subforum block header - Thêm header cho block subforum XenForo 2 1.0 Thêm header và title vào block subforum. Trước khi cài addon Sau khi cài addon Tính năng: Tất cả phrase bắt đầu bằng subforumblockheader_ để bạn thuận tiện. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
Top Bottom